Använd gärna gästdelen av forumet om du vill komma i kontakt med någon av oss.

Eller ännu hellre, kom förbi flygfältet när vi är där. Vi brukar skriva på forumet när vi åker dit.

 

Kontaktinformation

Ordförande Markus Berg 073-9449004
Vice ordförande Björn Berg 073-5864322
Sekreterare Dan Johansson 070-6846205
Kassör Mikael Pettersson 070-7932149
Fältansvarig Jan Jonsson 073-4375972
Säkerhetsansvarig Magnus Hammarkind 070-4885882
Webmaster Mattias Canberger 070-2515908
Facebook https://www.facebook.com/groups/busybeemfk    
Plusgirokonto 4307815-3    
Klubbnr hos SMFF B291 Bålsta MFK - Flygsport    
Organisationsnummer 802471-7640