Det finns nu en länk till gamla forumet i menyn Om BusyBee. Den finns även här