MFK Busy Bees vinterflygplats

På vintrarna flög vi förr på Mälarens is vid Bondkroken som ligger utefter vägen mot Skokloster, men då det var svårt att parkera satsade vi på Varpsund. Ostört, lite närmare, bra parkering och fortfarande Mälaren men svårt att ta sig helskinnad ner till isen. Dessutom nästan alltid öppet vatten på ömse sidor om själva bron, så landa inte där. Den allra bästa platsen vid Varpsund är grustaget, men där finns nu en av de allt för vanliga bommarna så det är långt att gå. Skulle kanske fungera om man har med sig pryttlarna på en barnpulka, fast det blir nog många hårda ord innnan man kommit fram. Dessutom är det barmark hela vägen över bron till bommen.

Med tiden har plankflyget mer eller mindre dött ut till förmån för helikopter, så numera försiggår i princip allt vinterflyg på Norrboda

 

Varpsundsviken med busshållsplatsen vid gamla E18 Enköpingsvägen och från andra hållet mot kyrkan

 

och mot norr. Högra bilden visar viken mot badplatsen åt Bålsta till som hade varit ett ännu bättre alternativ om vägbommen varit öppen.
GPS-kordinaterna är 59° 37.84N, 017° 30.08E


Trots att Håbo kommun har milslånga stränder så finns tyvärr inte många platser man kan komma intill med bil där man inte stör omgivningen. Badplatsen vid Kalmarsand är ett alternativ. Om man håller till vänsterut från badplatsen räknat, så borde det fungera utan att störa boende eller kollidera med andra fritidsaktiviteter som försiggår på isen vintertid. Det mest ideala torde dock vara att hålla till tvärs över viken, dvs. bortåt Gyprocfabriken till, men där är det lite svårare att komma intill med bil.

Tills vintern anlänt på allvar får vi hålla till godo med lite bilder från tidigare år och här nedan från förra året.

Flyga på vårt vanliga fält     går också bra